Kwartierstaat van Sonja Maria Mannaert


I
II
III
IV
V
16 Jan B. Mannaert
*13-08-1813 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†12-02-1871 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 19-07-1844 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17 Francisca Lauwens
*24-02-1820 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†08-09-1894 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
8 Petrus J. Mannaert
*08-02-1849 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†17-06-1905 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 23-08-1876 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
18 Franciscus A. Freijser
*16-11-1815 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†06-02-1893 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 11-05-1842 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
19 Fidelia de Block
*20-03-1821 Clinge, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†17-02-1885 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
9 Maria L. Freijser
*09-11-1852 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
4 Aloysius F. Mannaert
*01-02-1880 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†27-08-1939 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 29-04-1909 Hoek, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
20 Johannes F. Geers
*13-03-1829 Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†22-01-1871 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 20-07-1859 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
21 Sophia C. Vettenburg
*24-04-1839 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†12-03-1917 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
10 Adrianus J. Geers
*14-03-1860 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†04-03-1947 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 17-08-1882 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
22 Pieter A. Dobbelaer
*13-11-1817 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†1881 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 21-06-1844 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
23 Apolonia Vaal
*25-11-1819 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†15-12-1863 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
11 Clasina Dobbelaer
*31-03-1861 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†30-10-1944 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
5 Sophia C. Geers
*09-03-1883 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†1971
2 Desiré P. Mannaert
*1919
†27-07-1988 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x
24 Reinier Jansen
*02-10-1835 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†12-02-1901 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 22-02-1856 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
25 Maria van der Hiel
*05-08-1831 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†18-02-1921 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12 Arij Jansen
*24-10-1858 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 08-10-1885 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
26 Cornelis J. van Oost
*09-08-1831 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
†13-08-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
x 01-02-1855 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
27 Jacoba J. Franke
*29-09-1829 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
†23-10-1904 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
13 Maatje van Oost
*01-01-1865 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
†01-05-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
6 Daniel Jansen
*±1895 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
†1975
x 06-06-1923 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
28 Arie Kaan
*11-08-1827 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†26-05-1883 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 10-06-1852 IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
29 Francoise Geensen
*17-02-1827 IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†23-12-1903 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
14 Cornelis P. Kaan
*08-11-1857 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†05-06-1933 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 17-03-1881 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
30 Cornelis L. de Smidt
*25-05-1829 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†29-09-1909 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
x 18-08-1853 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
31 Joanna E. van den Berg
*23-08-1831 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†08-06-1916 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
15 Elena de Smidt
*±1858 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
7 Sara Kaan
*15-07-1901 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
†11-01-1981 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
3 Maatje E. Jansen
1 Sonja M. Mannaert
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 11-06-2022 21:07:36
Man
Vrouw
M/V
1 ♀
Sonja Maria Mannaert
huwelijk met
Guillaume Gérard Marie (Guido) Piscaer
2 ♂
Desiré Petrus Mannaert
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1919
27-07-1988 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk met
Maatje Elena Jansen
4 ♂
Aloysius Franciscus Mannaert
leeftijd: 59 jaar
*01-02-1880 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
27-08-1939 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 29-04-1909 in Hoek, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Sophia Coleta Geers
leeftijd: 87 of 88 jaar
*09-03-1883 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
1971
8 ♂
Petrus Jacobus Mannaert
leeftijd: 56 jaar
*08-02-1849 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17-06-1905 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 23-08-1876 in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Maria Leonora Freijser
*09-11-1852 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
16 ♂
Jan Baptist Mannaert
leeftijd: 57 jaar
*13-08-1813 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-02-1871 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 19-07-1844 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Francisca Lauwens
leeftijd: 74 jaar
*24-02-1820 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
08-09-1894 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17 ♀
Francisca Lauwens
leeftijd: 74 jaar
*24-02-1820 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
08-09-1894 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
relaties:
(1) huwelijk 19-07-1844 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Jan Baptist Mannaert
leeftijd: 57 jaar
*13-08-1813 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-02-1871 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
(2) huwelijk >1871 met
Petrus Josephus Reijns
9 ♀
Maria Leonora Freijser
*09-11-1852 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 23-08-1876 in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Petrus Jacobus Mannaert
leeftijd: 56 jaar
*08-02-1849 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17-06-1905 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
18 ♂
Franciscus Albertus (Francies) Freijser
leeftijd: 77 jaar
*16-11-1815 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
06-02-1893 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 11-05-1842 in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Fidelia de Block
leeftijd: 63 jaar
*20-03-1821 Clinge, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17-02-1885 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
19 ♀
Fidelia de Block
leeftijd: 63 jaar
*20-03-1821 Clinge, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
17-02-1885 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 11-05-1842 in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Franciscus Albertus (Francies) Freijser
leeftijd: 77 jaar
*16-11-1815 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
06-02-1893 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
5 ♀
Sophia Coleta Geers
leeftijd: 87 of 88 jaar
*09-03-1883 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
1971
huwelijk 29-04-1909 in Hoek, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Aloysius Franciscus Mannaert
leeftijd: 59 jaar
*01-02-1880 Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
27-08-1939 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
10 ♂
Adrianus Josephus Geers
leeftijd: 86 jaar
*14-03-1860 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
04-03-1947 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 17-08-1882 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Clasina Dobbelaer
leeftijd: 83 jaar
*31-03-1861 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
30-10-1944 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
20 ♂
Johannes Franciscus Geers
leeftijd: 41 jaar
*13-03-1829 Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
22-01-1871 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 20-07-1859 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Sophia Coleta Vettenburg
leeftijd: 77 jaar
*24-04-1839 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-03-1917 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
21 ♀
Sophia Coleta Vettenburg
leeftijd: 77 jaar
*24-04-1839 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-03-1917 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
relaties:
(1) huwelijk 20-07-1859 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Johannes Franciscus Geers
leeftijd: 41 jaar
*13-03-1829 Koewacht, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
22-01-1871 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
(2) huwelijk 17-04-1872 met
Desiderius Bockhals
* Vrasene, Oost-Vlaanderen, België
28-06-1919 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
11 ♀
Clasina Dobbelaer
leeftijd: 83 jaar
*31-03-1861 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
30-10-1944 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 17-08-1882 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Adrianus Josephus Geers
leeftijd: 86 jaar
*14-03-1860 Sint Jansteen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
04-03-1947 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
22 ♂
Pieter Augustinus Dobbelaer
leeftijd: 63 of 64 jaar
*13-11-1817 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
1881 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 21-06-1844 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Apolonia Vaal
leeftijd: 44 jaar
*25-11-1819 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
15-12-1863 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
23 ♀
Apolonia Vaal
leeftijd: 44 jaar
*25-11-1819 Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
15-12-1863 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 21-06-1844 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Pieter Augustinus Dobbelaer
leeftijd: 63 of 64 jaar
*13-11-1817 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
1881 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
3 ♀
Maatje Elena Jansen
huwelijk met
Desiré Petrus Mannaert
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1919
27-07-1988 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
6 ♂
Daniel (Daan) Jansen
leeftijd: ± 80 jaar
*±1895 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
1975
huwelijk 06-06-1923 in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Sara (Saar) Kaan
leeftijd: 79 jaar
*15-07-1901 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
11-01-1981 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12 ♂
Arij Jansen
*24-10-1858 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 08-10-1885 in Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland met
Maatje van Oost
leeftijd: 36 jaar
*01-01-1865 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
01-05-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
24 ♂
Reinier Jansen
leeftijd: 65 jaar
*02-10-1835 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-02-1901 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 22-02-1856 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Maria van der Hiel
leeftijd: 89 jaar
*05-08-1831 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
18-02-1921 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
25 ♀
Maria van der Hiel
leeftijd: 89 jaar
*05-08-1831 Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
18-02-1921 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 22-02-1856 in Stoppeldijk, Hontenisse, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Reinier Jansen
leeftijd: 65 jaar
*02-10-1835 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
12-02-1901 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
13 ♀
Maatje van Oost
leeftijd: 36 jaar
*01-01-1865 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
01-05-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
huwelijk 08-10-1885 in Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland met
Arij Jansen
*24-10-1858 Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
26 ♂
Cornelis Johannis van Oost
leeftijd: 70 jaar
*09-08-1831 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
13-08-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
huwelijk 01-02-1855 in Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland met
Jacoba Johanna Franke
leeftijd: 75 jaar
*29-09-1829 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
23-10-1904 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
27 ♀
Jacoba Johanna Franke
leeftijd: 75 jaar
*29-09-1829 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
23-10-1904 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
huwelijk 01-02-1855 in Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland met
Cornelis Johannis van Oost
leeftijd: 70 jaar
*09-08-1831 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
13-08-1901 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
7 ♀
Sara (Saar) Kaan
leeftijd: 79 jaar
*15-07-1901 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
11-01-1981 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 06-06-1923 in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Daniel (Daan) Jansen
leeftijd: ± 80 jaar
*±1895 Sint Maartensdijk, Tholen, Zeeland
1975
14 ♂
Cornelis Pieter Kaan
leeftijd: 75 jaar
*08-11-1857 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
05-06-1933 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 17-03-1881 in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Elena de Smidt
*±1858 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
28 ♂
Arie Kaan
leeftijd: 55 jaar
*11-08-1827 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
26-05-1883 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 10-06-1852 in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Francoise Geensen
leeftijd: 76 jaar
*17-02-1827 IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
23-12-1903 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
29 ♀
Francoise Geensen
leeftijd: 76 jaar
*17-02-1827 IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
23-12-1903 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 10-06-1852 in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Arie Kaan
leeftijd: 55 jaar
*11-08-1827 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
26-05-1883 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
15 ♀
Elena de Smidt
*±1858 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 17-03-1881 in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Cornelis Pieter Kaan
leeftijd: 75 jaar
*08-11-1857 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
05-06-1933 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
30 ♂
Cornelis Levinus de Smidt
leeftijd: 80 jaar
*25-05-1829 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
29-09-1909 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 18-08-1853 in Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Joanna Elena van den Berg
leeftijd: 84 jaar
*23-08-1831 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
08-06-1916 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
31 ♀
Joanna Elena van den Berg
leeftijd: 84 jaar
*23-08-1831 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
08-06-1916 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
huwelijk 18-08-1853 in Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland met
Cornelis Levinus de Smidt
leeftijd: 80 jaar
*25-05-1829 Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
29-09-1909 Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland